دبیرستان پسرانه شهید رضا پور مهدی ابادیسیر سیرجان

کرمان کرمان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
دولتی
تعداد کلاس: 22
سال تاسیس: 1380
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 333

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه