دبیرستان پسرانه غیردولتی جهش کرمان

کرمان کرمان
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
بلوار سید احمد خمینی
09131788953
همکلاسی
تعداد کلاس: 9
سال تاسیس: 1387
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا: 700

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه