دبیرستان پسرانه غیردولتی خوارزمی کرمانشاه

کرمانشاه کرمانشاه
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
شهیاد خیابان ارتش روبروی دانشگاه آزاد
09185548531
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1994
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 400

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه