دبیرستان پسرانه غیردولتی دارالفنون اهواز

خوزستان اهواز
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
اهواز ، کیانپارس ، خیابان ۹ شرقی
06133379594
همکلاسی
تعداد کلاس: 10
سال تاسیس: 1370
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 800

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه