مجتمع آموزشی ایده آل پارسی شیراز

شيراز
دخترانه
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
شیراز - بلوار پرستار - کوی وحدت - نبش خیابان شهید بانشی
07136530360
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه