مجتمع آموزشی حضرت امام محمد باقر (ع) اصفهان

اصفهان
مختلط
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
اصفهان - خیابان مسجد سید - حد فاصل خیابان طیب و زاهد - کوچه 19
03133376061
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه