مجتمع آموزشی درخشش شیراز

شيراز
دخترانه
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
شیراز - خیابان قصر دشت - روبه روی دانشکده دندانپزشکی
07136284892
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه