مجتمع آموزشی ستایش حق اردبیل

تبریز
مختلط
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
اردبیل - خیابان سعدی - کوچه بالا باغمیشه - پلاک 172-170
04533414041
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه