مجتمع آموزشی سروش ایران بوشهر

بوشهر
پسرانه
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
بوشهر - خیابان مطهری - کوچه عرفان 13
07733548906
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه