مجتمع آموزشی شهدای ملی حفاری اهواز

اهواز
مختلط
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
اهواز - ضلع جنوبی جاده فرودگاه - شهرک قائم - انتهای خیابان سپیدار
06134143402
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه