مجتمع آموزشی پسرانه دولتی شهید مطهری ارومیه

آذربایجان غربی ارومیه
پسرانه
مجتمع آموزشی
دولتی
کنار گذر پل شهید رجائی ارومیه کانون شهید مطهری ارومیه
09399581371
همکلاسی
تعداد کلاس: 15
سال تاسیس: 1398
تعداد طبقات: 3
مساحت زیربنا: 500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه