مجتمع آموزشی پیشگامان یاس و یاسین لاهیجان

لاهیجان
مختلط
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
لاهیجان - نبش خیابان شهید رجایی (کارگر) ۱۱
01342238538
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه