مجتمع حضرت ابوالفضل

اصفهان
پسرانه
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
اصفهان، بزرگراه صفه-شهید کشوری، خیابان بوستان، مجتمع آموزشی حضرت ابوالفضل(ع)
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه