مجتمع فرهنگی و آموزشی رستگاران زاهدان

سایر زاهدان
پسرانه
مجتمع آموزشی
غیر دولتی
زاهدان/بلوار پرستار،روبروی پرستار۵ مجتمع رستگاران۲
09190856033 09153425153
همکلاسی
تعداد کلاس: 40
سال تاسیس: 1375
تعداد طبقات: 5
مساحت زیربنا: 50000

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه