مدرسه تست همکلاسی

اصفهان اصفهان
پسرانه
هنرستان
دولتی
اصفهان - شهرک علمی تحقیقاتی فرصت
09211968979
fga.farshad@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 2
سال تاسیس: 1375
تعداد طبقات: 8
مساحت زیربنا: 8500

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه