مدرسه ماندگار شهید باهنر سقز

سقز
مختلط
دبیرستان دوره دوم
دولتی
کردستان-سقز- خیابان دانشگاه-روبروی دادگستری
0
hfsuuufjruf@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 0
سال تاسیس: 0
تعداد طبقات: 0
مساحت زیربنا: 0

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

0 0

افتخارت مدرسه

0 0

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه