هنرستان دخترانه سمیه آبادان

آبادان
دخترانه
هنرستان
دولتی
آبادان - ذوالفغاری - فلکه سردار طاهری - هنرستان سمیه
06153328284
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه