هنرستان دخترانه فرزانگان اصفهان

اصفهان
دخترانه
هنرستان
دولتی
اصفهان - خیابان امام خمینی - روربروی پارک قلسمتان - کوچه مجاهد
03133319767
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه