هنرستان دخترانه پردیس اصفهان

اصفهان
دخترانه
هنرستان
غیر دولتی
اصفهان - خیابان دکتر بهشتی - روبروی خیابان مسجد لنبان - کوچه 23
03132362343
info@school.ir
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

,

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه