هنرستان فنی ماندگار وحدت

تبریز
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
دولتی
تبریز، کوزه باشی، میدان نادر، بلوار خرمشهر
04132819019
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1309
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

رشته‌ها‌ی الکترونیک، صنایع چوب و مبلمان، ماشین ابزار، متالورژی، مکاترونیک و مکانیک خودرو