هنرستان ماندگار امام خمینی بابل

بابل
پسرانه
هنرستان
هیئت امنایی
بابل میدان ولایت هنرستان امام خمینی (ره)
01132230156
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه