هنرستان ماندگار شهید بهشتی کرمانشاه

کرمانشاه
پسرانه
هنرستان
هیئت امنایی
میدان نفت روبروی شرکت نفت هنرستان شهید بهشتی
0838357377
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1339
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه