هنرستان ماندگار صنعتی تهران (شهید بهشتی)

تهران
پسرانه
هنرستان
هیئت امنایی
تهران , خیابان امام خمینی خیابان 30 تیر مقابل کتابخانه ملی
02166706011
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: 1286
تعداد طبقات: 4
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه