هنرستان هنرهای زیبا پسران اصفهان

اصفهان
پسرانه
هنرستان
دولتی
اصفهان - میدان انقلاب - ابتدای خیابان مطهری
03132356173
hhzisf@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه