هنرستان پسرانه طالبی نجف آباد

نجف آباد
پسرانه
هنرستان
دولتی
اصفهان - نجف آباد - خیابان شهدا غربی - نبش کوپه شهید مردانی
03142652777
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه