پبش دبستانی فرزانه همت شاهین شهر

اصفهان
دخترانه
پیش دبستان
غیر دولتی
شاهین شهر، هواپیماسازی ، جنب شهرک ولیعصر
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه