پیش دبستانی حضرت امام محمد باقر(ع) اصفهان

اصفهان
دخترانه
پیش دبستان
غیر دولتی
اصفهان - خیابان مسجد سید - حد فاصل خیابان طیب و زاهد - کوچه 19
03133376061
info@school.ir
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه