دبستان دخترانه غیردولتی امید سعادت مشهد

خراسان رضوی مشهد
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
مشهد - نبش مجلسی غربی 23
09152490019
همکلاسی
تعداد کلاس: 8
سال تاسیس: 1397
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 400

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه