پیش دبستانی پیشرو قائم شهر

قائم شهر
پسرانه
پیش دبستان
غیر دولتی
مازندران - قائم شهر - خیابان تهران - البرز 13 - آزادی 52
01142225566
info@gmail
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه