دبستان غیردولتی دخترانه دارالمتقین اهواز

اهواز
دخترانه
دبستان
غیر دولتی
خ 6پادادشهر.جنب اموزشگاه رانندگی سبحان پلاک67
06135714738
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه