دبیرستان دوره دوم نمونه دولتی پسرانه امام جعفر صادق خرم آباد

خرم آباد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خرم آباد، بلوار زند، خیابان اندیشه، اندیشه 16
۰۶۶۳۳۳۰۱۸۸۹
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه