دبیرستان دوره دوم نمونه دولتی پسرانه امام جعفر صادق خرم آباد

خرم آباد
پسرانه
دبیرستان دوره دوم
نمونه دولتی
خرم آباد، بلوار زند، خیابان اندیشه، اندیشه 16
۰۶۶۳۳۳۰۱۸۸۹
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس:
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه