دبستان هیات امنایی دخترانه فدک هرمزگان

بندرعباس
دخترانه
هیئت امنایی
پیش دبستانی و دبستان: کوی نواب.خیابان کوشا.کوچه کوشا 11 متوسطه اول و دوم: کوی نواب.کوچه نواب 4
07633670065 07633669414
همکلاسی
تعداد کلاس: ۹
سال تاسیس:
تعداد طبقات: ۲
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه