دبیرستان دوره اول غیردولتی پسرانه مشکینی قم

قم
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
پردیسان خیابان هویزه کوچه 2 مجتمع شهید صدر
۰۹۹۲۰۷۸۲۱۰۱
Imaster356@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 20
سال تاسیس: 1385
تعداد طبقات: 2
مساحت زیربنا: 250

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

ابراهيم موسی پردیسان

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه