دبیرستان دوره اول غیردولتی پسرانه نواندیشان شوشتر

شوشتر
پسرانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
گتوند.ترکالکی .خیابان جمهوری .جنب خانه بهداشت سابق
09166213346
nuandishan1400@gmail.com
همکلاسی
تعداد کلاس: 3
سال تاسیس: 1400
تعداد طبقات: 1
مساحت زیربنا: 250

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

فرهادسلطانی موسس

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

با مجرب ترین کادر