دبیرستان دوره اول دخترانه غیردولتی ثمین دخت مشهد

مشهد
دخترانه
دبیرستان دوره اول
غیر دولتی
رضاشهر پیروزی ۱۵ نبش دهخدا ۱۵
۰۹۱۵۱۵۹۹۳۳۱
همکلاسی
تعداد کلاس: ۶
سال تاسیس: ۱۴۰۱
تعداد طبقات: ۲
مساحت زیربنا: ۳۰۰

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

فاطمه علینقی معاون آموزشی

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه