دبستان غیردولتی دخترانه دانشگاه شیراز

شيراز
دخترانه
دبستان
مجتمع آموزشی
شیراز- خیابان جام جم - دبستان دخترانه غيردولتی دانشگاه شيراز
۰۷۱۳۶۲۶۹۰۸۰
همکلاسی
تعداد کلاس:
سال تاسیس: https://ge-shirazu.ir/
تعداد طبقات:
مساحت زیربنا:

امکانات مدرسه

کلاس‌های فوق برنامه

تورمجازی مدرسه

کادر مدرسه

افتخارت مدرسه

مصاحبه با مدیر مدرسه

نقد وبررسی تخصصی مدرسه

مدرسه ای بسیار عالی